Doe mee

Voor het tegengaan van klimaatverandering hebben we een wereldwijde aanpak nodig. Broeikasgassen beïnvloeden de volledige atmosfeer om de aarde, ongeacht waar ze vandaag komen. Omdat alle landen wereldwijd hun uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen, hebben we internationale verdragen nodig.

Internationale onderhandelingen over de aanpak van klimaatveranderingen begonnen in 1992 tijdens de 'Earth Summit' in Rio de Janeiro waar landen het klimaatverdrag UNFCCC sloten. Sinds die tijd is er jaarlijks een internationale klimaattop. In 1997 spraken landen het Kyotoprotocol af, waarin doelen staan on de uitstoot van CO2 terug te dringen. Aangezien dat verdrag is 2020 afloopt, proberen wetenschappers, ambtenaren en politici om tijdens de top in 2015 in Parijs tot een nieuw verdrag te komen.